FORGOT YOUR DETAILS?

Lịch Khai Giảng 2015

[02 – 07/11] KHOÁ HỌC NÂNG CAO TAY NGHỀ VÀ AM HIỂU VỀ SẢN PHẨM LECHAT

Địa điểm: 12 Bis Tôn Đản, Quận 4, TP HCM

Giảng viên: Anastasiia Morozoza

 

Ngày 02-11-2015

9 – 11 AM CUSTOMER APPRECIATION
1 – 5 PM + INDIVIDUAL INTRODUCTION AND GREETINGS
+ DISCUSS OVERVIEW OF TRAINING AGENDA
+ PRODUCT INTRODUCTION (NOBILITY AND PERFECT MATCH)
+ INTRODUCE BASIC APPLICATION OF LECHAT PERFECT MATCH

 

Ngày 03-11-2015

9 -11 AM
+ HANDS-ON BASIC APPLICATION PERFECT MATCH/INSTRUCTOR EVALUATION+ PROPER PERFECT REMOVAL PROCESS+ INTRODUCE BASIC APPLICATION OF LECHAT GELEE POWDER GEL NAIL SYSTEM+ HANDS-ON BASIC APPLICATION GELEE POWDER GEL NAIL SYSTEM/INSTRUCTOR EVALUATION
1 – 5 PM
+ LECHAT PERFECT MATCH DESIGNS USING VARIOUS COLORS
+ LECHAT GELEE POWDER GEL FRENCH DESIGNS

Ngày 04-11-2015

9 – 11 AM + HANDS-ONS PERFECT MATCH/ GELEE WITH DESIGNS
+ INTRODUCTION TO LECHAT PROTEC SYSTEM BASIC APPLICATIONS
+ DEMONSTRATE REMOVAL PROCESS
1 – 5 PM + PRO.TEC HANDS ON BASIC APPLICATIONS USING TIPS
+ PERFECT MATCH DESIGNS WITH PRO.TEC

Ngày 05-11-2015

9 – 11 AM + PROTEC HANDS ON BASIC APPLICATIONS
+ INTRODUCTION TO LECHAT NAIL FORMS APPLICATIONS
+ HANDS ON NAIL FORM APPLICATION USING PROTEC SCULPTING GELS
1 – 5 PM + PROTEC SCULPTING DESIGNS ADVANCED TECHNIQUES
+ HANDS ON PROTEC SCULPTING DESIGNS ADVANCED TECHNIQUES

Ngày 06-11-2015

9 – 11 AM + INTRODUCTION TO LECHAT NAILARCHITECTURE BASIC APPLICATION
+ NAILARCHITECTURE SCULPTING PINK & WHITE (COMPETITION AND SALON TECHNIQUES)
+ HANDS ON SCULPTING PINK & WHITE (COMPETITION AND SALON TECHNIQUES)
1 – 5 PM + NAILARCHITECTURE SCULPTING DESIGNS: 3-D DESIGNS, IN LAY, COLOR
+ FADING,ABSTRACTS (ADVANCED TECHINIQUES)
+ HANDS ON NAILARCHITECTURE SCULPTING DESIGNS: 3-D DESIGNS, IN LAY, COLOR
+ FADING(ADVANCED TECHINIQUES)

Ngày 07-11-2015

9 – 11 AM    + NAIL ARCHITECTURE ADVANCED SCULPTING DESIGNS WITH DIFFERENT NAILS SHAPES (STILLETO, EDGE, FANTASY)
+ HANDS-ON ADVANCED SCULPTING DESIGNS WITH DIFFERENT NAILS SHAPES (STILLETO, EDGE, FANTASY)
1 – 5 PM + ADVANCED SCULPTING DESIGNS WITH DIFFERENT NAILS SHAPES (STILLETO, EDGE, FANTASY, ABSTRACTS)
+ USING COMBINATION OF ALL SYSTEMS
+ HANDS-ON ADVANCED SCULPTING DESIGNS WITH DIFFERENT NAILS SHAPES (STILLETO, EDGE, FANTASY) USING COMBINATION OF ALL SYSTEMS
+ HANDS ON ADVANCED TECHNICHAL EVALUATIONS FOR ALL ATTENDEES
+ PRESENT CERTIFICATIONS
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Gọi ngay (+84 8) 3968 3999 bất cứ lúc nào (24/7)

để được phục vụ chu đáo và tận tình nhất!

TOP